top of page

Margaritaville Resort Lake Conroe (Mỹ)

Đã cập nhật: 28 thg 11, 2022Địa điểm: Margaritaville Resort Lake Conroe, Texas Vị trí: F&B Số lượng: 10 Thời gian: 12+1 tháng Lương: $16/hr Yêu cầu: 6 - 12 tháng kinh nghiệm

Chương trình Thực tập - Làm việc tại Mỹ 12 - 18 tháng (visa J-1) trong nhiều ngành nghề: Bếp, Lễ tân (Front office), F&B (Food & Beverage), Admin...


LỢI ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

- Thực tập, đào tạo tại các công ty, tập đoàn Mỹ

- Hưởng lương từ $1,500 - $3,000 / tháng trong thời gian 12 - 18 tháng (+ 1 tháng du lịch Mỹ tự do)

- Địa điểm thực tập: New York, California, San Diego, San Francisco, Chicago…

- Nội dung thực tập, đào tạo phù hợp chuyên ngành học hoặc kinh nghiệm làm việc trong nhiều ngành nghề

- Được bảo lãnh bởi các tổ chức quốc tế có đăng ký với Cục Di Trú Liên Bang, tỷ lệ đạt visa cao

- Nhận chứng nhận công tác từ các tập đoàn MỹComments


bottom of page