top of page

Tiếng Anh giao tiếp ngành Bếp

Đào tạo tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn. Với chương trình giảng dạy được cập nhật liên tục với các chủ đề gần gũi với công việc, những cấu trúc câu thường được sử dụng trong các tình huống thực tế sẽ giúp học viên ứng dụng được ngay.

Học phí

15,000,000/level

Thời gian

12 buổi x 90 phút/level

Thông tin khóa học


Hình ảnh tuyển dụng trực tiếp

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Call  (028) 3535 5959

Thanks for submitting!

bottom of page