top of page

Tiếng Anh giao tiếp

Đào tạo tiếng Anh giao tiếp. Với chương trình giảng dạy được cập nhật liên tục với các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày, những cấu trúc câu thường được sử dụng trong các tình huống thực tế sẽ giúp học viên ứng dụng được ngay.

Học phí

15,000,000/level

Thời gian

12 buổi x 90 phút/level

Thông tin khóa học


Hình ảnh tuyển dụng trực tiếp

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Call  (028) 3535 5959

Thanks for submitting!

bottom of page