top of page

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ BẾP

Chương trình Nghiệp vụ Quản Lý Bếp sẽ giúp bạn hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng cần có của một Quản lý, Tổ trưởng, Giám sát, hay Bếp trưởng để trở thành nhà quản lý F&B tương lai. Nội dung chương trình đào tạo không chỉ giúp học viên hoàn thiện kiến thức, kỹ năng quản lý bếp chuyên nghiệp mà còn gia tăng cơ hội thăng tiến trong nghề, cũng như giúp học viên đủ khả năng để trở thành người quản lý thành công.

Học phí

30,000,000

Thời gian

75 Tiết, 25 Buổi

Thông tin khóa học

Chương trình Nghiệp vụ Quản Lý Bếp sẽ giúp bạn hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng cần có của một Quản lý, Tổ trưởng, Giám sát, hay Bếp trưởng để trở thành nhà quản lý F&B tương lai. Nội dung chương trình đào tạo không chỉ giúp học viên hoàn thiện kiến thức, kỹ năng quản lý bếp chuyên nghiệp mà còn gia tăng cơ hội thăng tiến trong nghề, cũng như giúp học viên đủ khả năng để trở thành người quản lý thành công.


THỜI GIAN ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM: 75 tiết, 25 buổi


BẰNG CẤP SAU KHI TỐT NGHIỆP:

  • Chứng chỉ nghề Việt Nam

  • Chứng chỉ nghề do NACC College (Canada) cấp.

Hình ảnh tuyển dụng trực tiếp

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Call  (028) 3535 5959

Thanks for submitting!

bottom of page