top of page

NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG QUỐC TẾ

Để trở thành nhân viên buồng phòng chuyên nghiệp trong các khách sạn lớn, điều kiện tiên quyết cần có là phải hiểu rõ và thực hiện chính xác các nghiệp vụ buồng phòng, từ cơ bản đến nâng cao.

Học phí

38,000,000

Thời gian

60 tiết (3 tháng)

Thông tin khóa học

Để trở thành nhân viên buồng phòng chuyên nghiệp trong các khách sạn lớn, điều kiện tiên quyết cần có là phải hiểu rõ và thực hiện chính xác các nghiệp vụ buồng phòng, từ cơ bản đến nâng cao. Đối với những bạn trẻ ấp ủ dự định trở thành nhân viên buồng phòng khách sạn thì kiến thức về nghiệp vụ lại càng cần thiết. Chương trình đào tạo này sẽ cung cấp cho người học về các khả năng phục vụ bao gồm kiến thức, kỹ năng và hành vi ứng xử phù hợp trong công việc tại các khu vực phòng khách. Các công việc tại khu giặt là. Các công việc vệ sinh không thường xuyên. Kiểm soát an ninh, an toàn và xử lý các vấn đề phát sinh trong bộ phận.


THỜI GIAN ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM: 2 - 6 tháng


BẰNG CẤP SAU KHI TỐT NGHIỆP:

  • Chứng chỉ đào tạo (theo khung trình độ quốc gia Việt Nam)

  • Chứng chỉ nghề NAVEC

Hình ảnh tuyển dụng trực tiếp

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Call  (028) 3535 5959

Thanks for submitting!

bottom of page