top of page

CHỨNG CHỈ TRỢ GIẢNG MẦM NON (CANADA)

CHỨNG CHỈ TRỢ GIẢNG MẦM NON (EARLY CHILDHOOD EDUCATOR ASSISTANT) do Học viện Canada cấp, được thẩm định và công nhận bởi BC Early Child Educator Registry (Canada), cho phép làm việc trong ngành tại Canada. Khóa học 100% ONLINE, bao gồm cả bài kiểm tra. Mỗi khóa học này đều có cấu trúc giống nhau: 10 đơn vị tín chỉ sẽ được hoàn thành trong 10 tuần, mặc dù học viên có thể hoàn thành sớm hơn nếu họ muốn học nhanh.

Học phí

Tương đương $2,300 + Application fee $500

Thời gian

2 - 3 tháng, 100% online

Thông tin khóa học

CHỨNG CHỈ TRỢ GIẢNG MẦM NON (EARLY CHILDHOOD EDUCATOR ASSISTANT) do Học viện Canada cấp, được thẩm định và công nhận bởi BC Early Child Educator Registry (Canada), cho phép làm việc trong ngành mầm non tại Canada.


Khóa học 100% ONLINE, bao gồm cả bài kiểm tra. Mỗi khóa học này đều có cấu trúc giống nhau: 10 đơn vị tín chỉ sẽ được hoàn thành trong 10 tuần, mặc dù học viên có thể hoàn thành sớm hơn nếu họ muốn học nhanh.


Yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp 12/12

  • IELTS 6.0 các band

  • Phỏng vấn với bộ phận tuyển sinh


Hình ảnh tuyển dụng trực tiếp

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Call  (028) 3535 5959

Thanks for submitting!

bottom of page