top of page

Nghiệp vụ Bếp trưởng

  • 12tuần
  • 2bước

Giới thiệu

Mô tả khóa học

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

33.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page