top of page

Nghiệp vụ Bếp trưởng

  • 12tuần
  • 2bước

Giới thiệu

Mô tả khóa học

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Người hướng dẫn

Giá

33.000.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page